Gurutermite.com


นางพญาปลวก

สารคดีปลวก

มีรถก็มีเงินได้
มีรถก็มีเงินได้

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ 

จำนวนมาก
   
 
รับสมัครพนักงาน
 

- ผู้ช่วยวิชาการชาย (ไม่จำกัดวุฒิ) 4 อัตรา
- นักคอมพิวเตอร์หญิง (ไม่จำกัดวุฒิ) 1 อัตรา

มีเงินเดือนและสวัสดิการพร้อม

  

รับสมัครคนงาน
 

- ขึ้นป้ายโฆษณา 4 อัตรา
- ใช้ถังฉีดหญ้า 4 อัตรา

มีเงินเดือนและสวัสดิการพร้อม

 
รับสมัครงาน
 

มีรถก็มีเงินได้  สร้างอาชีพ สร้างรายได้
ผลตอบแทนสูง โทร...
080-170-8585